صفحه تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات در فروشگاه اینترنتی اسپریس

پلن شماره یک
بیست هزار تومان
پلن شماره دو
پنج هزار تومان
پلن شماره سه
پانزده هزار تومان
پلن شماره چهار
ده هزار تومان
http://carm.comxa.com/up/98d51a19d8a1.png
پلن شماره پنج
ده هزار تومان
پلن شماره شش
پنج هزار تومانhttp://carm.comxa.com/up/98d51a19d8a1.png
محل بنر سایز بنر نام پلن
در بلوک های راست چین 176 × 176 پلن شماره یک
پایین سایت 120 × 240 پلن شماره دو
در بلوک های وسط چین 468 × 60 پلن شماره سه
پایین سایت 728 × 90 پلن شماره چهار
در بلوک های وسط چین 267 × 60 پلن شماره پنج
در بلوک های راست چین 120 × 120 پلن شماره شش


فرمت های قابل استفاده در تبلیغات در زیر این مطلب بیان شده اند و حداکثر حجم برای هر بنر پنجاه کیلوبایت است
SWF , GIF , PNG , JPEG , JPG


برای سفارش تبلیغات نام پلن مورد نظر و سایر مشخصات را به ایمیل زیر ارسال کنید
customer.sprissmarket@gmail.com